Združenje turističnih kmetij Slovenije: www.turisticnekmetije.si

PREVALJE

EKOLOŠKO TURISTIČNA KMETIJA GRADIŠNIK
Jamnica 6, 2391 Prevalje, Slovenija
Spletna stran: www.kmetija-gradisnik.si
Kontakt: info@kmetija-gradisnik.si

KMETIJA PLODER
Šentanel 3, 2391 Prevalje, Slovenija
Spletna stran: www.kmetija-ploder.com
Kontakt: kmetijaploder@hotmail.com

EKOLOŠKA KMETIJA MIKL
Jamnica 11, 2391 Prevalje, Slovenija
Spletna stran: www.eko-kmetija.si
Kontakt: ekokmetija@gmail.com

MARIN-MILER
Šentanel 8, 2391 Prevalje, Slovenija
Spletna stran: www.marin-miler.si
Kontakt: info@marin-miler.si

EKOHOTEL KOROŠ
Jamnica 10, 2391 Prevalje, Slovenija
Spletna stran: www.bikenomad.com
Kontakt: info@bikenomad.com

MEŽICA

IZLETNIŠKA KMETIJA KAJŽAR
Ob Meži 10a, 2392 Mežica, Slovenija
Kontakt: kmecki.turizem.kajzar@hotmail.com

TURISTIČNA KMETIJA REHT
Podkraj pri Mežici 7, 2392 Mežica, Slovenija
Kontakt: reht@volja.net

IZLETNIŠKA KMETIJA VOJAK-JAKOPIČ
Onkraj Meže 7, 2392 Mežica, Slovenija
Kontakt: vojak.jakopic@gmail.com

ČRNA NA KOROŠKEM

TURISTIČNA KMETIJA PLAZNIK
Bistra 14, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija
Spletna stran: https: www.turisticna-kmetija-plaznik.com
Kontakt: vida.adamic@gmail.com

KMEČKI TURIZEM SMREČNIK-GORZA
Ludranski vrh 25a, Črna na Koroškem, Slovenija
Kontakt: gorzabojan@gmail.com

PLANINSKO-TURISTIČNA KMETIJA KUMER
Koprivna 28, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija
Kontakt: pkpecaolseva@gmail.com