Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej že vse od vzpostavitve sodeluje pri različnih domačih in mednarodnih projektih. Evropska unija namreč v svojih programih nudi številne možnosti, da na področju muzejske dejavnosti in turizma gradimo različna partnerstva, izmenjavamo izkušnje in sodelujemo pri skupni promociji.