Družba Podzemlje Pece, d.o.o. je del skupine TAB d.d.

Naziv: Podzemlje Pece, Podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.
Naslov: Glančnik 8, 2392 MEŽICA
Telefon: 00 386 (2) 870 01 80
Spletna stran: www.podzemljepece.com
Ustanovitelj: Gradbeni materiali d.o.o., ki je v lasti družbe TAB d.d.
Osnovni kapital: 400.395 EUR

Šifra glavne dejavnosti podjetja:

91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine

Odgovorna oseba: direktorica dr. Darja Komar, uni. dipl. inž. geol.

Rudnik svinca in cinka Mežica je bil eden zadnjih svinčevo – cinkovih rudnikov v Evropi, ki je konec dvajsetega stoletja še deloval. V svojem več kot tristoletnem delovanju je skozi stoletja dajal kruh številnim družinam, močno pa je vplival na življenje izven rudnika na območju Mežiške doline. Po zaprtju rudnika je ostala bogata tehniška, kulturna in naravna dediščina. Ob močni lokalni iniciativi in želji zaposlenih, da se ta dediščina ohrani, je družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. med projekte zapiranja uvrstila tudi rudarski projekt »Zavarovanje delov rudišč Mežica za namene ohranitve naravne, tehnične in kulturne dediščine«. V projektu je bilo opredeljeno območje v rudniku, ki ostane odprto še po dokončnem zaprtju rudnika in bo služilo v turistične, izobraževalne, raziskovalne in študijske namene.
Poslanstvo družbe je ohraniti bogato tehnično, naravno in kulturno dediščina rudarstva, ter jo nadgraditi pri razvoju drugih dejavnosti: turizma, obrti in podjetništva.

Vizija družbe je biti uspešno turistično muzejsko podjetje, ki ohranja bogastvo izredne preteklosti (zgodovinsko znanje, oprema, prostori) na osnovi katere razvija inovativne turistične produkte. 

Turistični rudnik in muzej je za obiskovalce odprt od leta 1997, ko se je za javnost odprl del urejenega kompleksa v rudniku in del muzeja na Glančniku. Kasneje pa so se dodajale vedno nove vsebine. Do konca leta 2021 ga je obiskalo okoli 380.000 turistov, od tega s kolesi 48.000 s kajakom pa 14.000.

Z letnim obiskom do 20.000 obiskovalcev se uvrščamo med najbolj obiskane turistične destinacije na Koroškem.

V petindvajsetih letih delovanja smo vzpostavili številne povezave s turističnimi rudniki in muzeji v Sloveniji, Avstriji in Italiji, kakor tudi med strokovnimi institucijam, turističnimi ponudniki, izobraževalnimi institucijami in drugimi. Sodelovali smo pri številnih domačih in mednarodnih projektih. Bili smo pobudnik ustanovitve čezmejnega Geoparka Karavanke/Karawanken, ki je član EGN in GGN od leta 2013. Od leta 2015 pa UNESCO Globalni Geopark.

V letih delovanja smo prejeli tudi številna priznanja in sicer:

 • Srebrnega sejalca za inovativni produkt leta 2004, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija.
 • Bili smo nominirani za Evropski muzej leta 2007.
 • Finalisti za naziv Evropske destinacije odličnosti – EDEN 2011.
 • Zlati grb občine Mežica leta 2012.
 • Finalisti za Sejalca 2013, za produkt s kajakom v podzemlje Pece.
 • Posebno priznanje Gospodarskega razstavišča za inovativne produkte, leta 2013.
 • Nagrada za finalista za NAJ POHODNO POT, ki jo podeljuje Turistična zveza Slovenije, leta 2016.
 • Naziv Slovenian unique experiences – 5* doživetje za Ogled s kajakom, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, leta 2018.
 • Priznanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ob 20. letnici delovanja, za dobro sodelovanje.
 • Leta 2017 je Delovna skupnost Geopark Karavanke je prejela nagrado Jakob 2017 za projekt na temo »Inovativni turistični programi za aktivni dopust v naravnem okolju« med katerimi je tudi ponudba podzemlja Pece.
 • Naziv Slovenian unique experiences – 5* doživetje za Black hole trail oziroma Adrenalinski gorsko-kolesarski spust Črna luknja, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, leta 2023.
 • Finalisti za nagrado Sejalec 2023 za produkt Black hole trail oziroma Adrenalinski gorsko-kolesarski spust Črna luknja.