Informacijski center Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka v Mežici je pomembna dodana vrednost Geoparka Karavanke in hkrati turističnega rudnika in muzeja. Skupaj z večnamenskim prostorom danes predstavlja izhodiščno točko za ogled rudnika, hkrati pa na enem mestu nudi vse informacije o Geoparku Karavanke. Vzpostavitev novega informacijskega centra je prav tako prispevala k ohranitvi pomembnega dela rudarske dediščine Rudnika Mežica, to so elektro-strojne delavnice, ki so zavarovane kot kulturno-tehnični spomenik. Informacijski center je namreč postavljen v eno izmed nekdanjih delavnic, ki vključuje v celoti ohranjeno kovačijo, zgrajeno leta 1926. Obnovljena kovačija je tako ostala na originalnem mestu, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi vso pripadajoče kovaško orodje. Ob posebnih priložnostih kovač obiskovalcem v žIvo predstavi kako se je v preteklosti kovalo predmete, ki so jih rabili pri delu v rudniku.

Originalni objekt je bil sicer poškodovan v požaru. V okviru obnove po požaru objektu niso povrnili originalne podobe, saj so mu namesto stopničaste industrijske strehe naredili ravno. V okviru vzpostavitve informacijskega centra Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka se je objektu vrnila prvotna podoba s stopničasto streho.