Delavnice za otroke


ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO GEOPARK KARAVANKE


V Geoparku Karavanke se učimo na zabaven način. Zato smo sklop izobraževalnih aktivnosti, ki potekajo v tesnem sodelovanju z lokalnimi šolami in vrtci poimenovali Zabavno, poučno, nič mučno - Geopark Karavanke.

Organiziramo delavnice za različne starostne skupine otrok in mladostnikov ter njihove učitelje in vzgojitelje.
 

 GEO-DOGODIVŠČINE - delavnice za najmlajše v vrtcih in 1. triado osnovne šole

Otroci na delavnicah skozi igro spoznavajo geologijo in geološke posebnosti Geoparka Karavanke, s tem razvijajo pozitiven odnos do te dediščine in lahko dolgoročno doprinesejo k njenemu ohranjanju. Delavnice se izvajajo v informacijskem centru Geoparka Karavanke, Podzemlju Pece (Mežica). Tematika delavnice se lahko individualno prilagodi skupini.

 SKRIVNOSTNI SVET KAMNIN MINERALOV IN FOSILOV - delavnice za učence 2. in 3. triade osnovne šole in  za srednješolce

Otroci in dijaki predvsem skozi izkustva na praktičnih primerih nalog razvijajo pozitiven odnos do geološke dediščine. Zasnovana je tako, da jim približa delo terenskega geologa, torej osnove petrologije, mineralogije, paleontologije, hidrogeologije, s sočasnim poudarkom na varstvu narave in geološki dediščini. Za izvedbo potrebujemo dovolj vzorcev kamnin, mineralov in fosilov ter nekatere tehnične pripomočke. Delavnice potekajo v štirih tematskih sklopih: kamnine, minerali in kristali, fosili ter vode. Izvajajo se v informacijskem centru Geoparka Karavanke, Podzemlju Pece (Mežica). Tematika in čas trajanja delavnice se lahko individualno prilagodi skupini. Priporočamo izvedbo delavnice skupaj z ogledom Podzemlja Pece in muzejskih zbirk. Primerno za izvedbo v okviru naravoslovnih, projektnih, tehničnih dni.

 

ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO - izobraževalne delavnice za učitelje in vzgojitelje ter mentorje in vodnike programov šole v naravi

   Namen aktivnosti je izvedba delavnic strokovnega usposabljanja za učitelje in vzgojitelje ter vzpodbuda, da bodo s svojimi izkušnjami pripravljeni na izvajanje novosti v poučevanju vsebin iz geologije in naravoslovja. Cilj teh delavnic je priprava gradiva, ki bo v pomoč pri raziskovanju geologije in posebnosti v Geoparku Karavanke in domačem okolju; priprava učnega pripomočka za učence in otroke, kot tudi za učitelje in vzgojitelje; usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za samostojno praktično in teoretično kot tudi projektno delo z učenci in otroki na teme povezane z geologijo.

 

Za več informacij kontaktirajte info@geopark.si ali info@podzemljepece.com.
 

UČNI PRIPOMOČEK - Geopark Karavanke

Novice

Video vsebine

Mnenja obiskovalcev