O nasDružba Podzemlje Pece, d.o.o.

Naziv: Podzemlje Pece, Podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.
Naslov: Glančnik 8, 2392 MEŽICA
Telefon: 00 386 (2) 870 01 80
Spletna stran: www.podzemljepece.com
Ustanovitelj: Gradbeni materiali d.o.o., ki je v lasti družbe TAB d.d.
Osnovni kapital: 400.395 EUR

Šifra glavne dejavnosti podjetja:

91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine

Odgovorna oseba: direktorica mag. Suzana Fajmut Štrucl, univ.dipl.inž.geol.

Rudnik svinca in cinka Mežica je bil eden zadnjih svinčevo – cinkovih rudnikov v Evropi, ki je konec dvajsetega stoletja še deloval. V svojem več kot tristoletnem delovanju je skozi stoletja dajal kruh številnim družinam, močno pa je vplival na življenje izven rudnika na območju Mežiške doline. Po zaprtju rudnika je ostala bogata tehniška, kulturna in naravna dediščina. Ob močni lokalni iniciativi in želji zaposlenih, da se ta dediščina ohrani, je družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. med projekte zapiranja uvrstila tudi rudarski projekt »Zavarovanje delov rudišč Mežica za namene ohranitve naravne, tehnične in kulturne dediščine«. V projektu je bilo opredeljeno območje v rudniku, ki ostane odprto še po dokončnem zaprtju rudnika in bo služilo v turistične, izobraževalne, raziskovalne in študijske namene.
Poslanstvo družbe je ohraniti bogato tehnično, naravno in kulturno dediščina rudarstva, ter jo nadgraditi pri razvoju drugih dejavnosti: turizma, obrti in podjetništva.

Vizija družbe je biti uspešno turistično muzejsko podjetje, ki ohranaja bogastvo izredne preteklosti (zgodovinsko znanje, opremo, prostore,,) na osnovi katere razvija inovativne turistične produkte. 

Turistični rudnik in muzej je za obiskovalce odprt od leta 1997, ko se je za javnost odprl del urejenega kompleksa v rudniku in del muzeja na Glančniku. Kasneje pa so se dodajale vedno nove vsebine. Do konca leta 2013 ga je obiskalo okoli 258.422 turistov, od tega s kolesi 23.143.

Z letnim obiskom okrog 20.000 obiskovalcev se uvrščamo med najbolj obiskane turistične destinacije na Koroškem.

V osemnajstih letih delovanja smo vzpostavili številne povezave s turističnimi rudniki in muzeji v Sloveniji, Avstriji in Italiji, kakor tudi med strokovnimi institucijam, turističnimi ponudniki, izobraževalnimi institucijami in drugimi. Sodelovali smo pri številnih domačih in mednarodnih projektih. Bili smo pobudnik ustanovitve čezmejnega Geoparka Karavanke/Karawanken, ki je član EGN in GGN.

V letih delovanja smo prejeli tudi številna priznanja in sicer: Srebrnega sejalca za inovativni produkt leta 2004, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, leta 2007 smo bil muzej nominiran za Evropski muzej leta, leta 2012 smo prejeli zlati grb občine Mežica, leta 2013 smo bil finalisti za sejalca za leto 2013, za produkt s kanujem v podzemlju Pece.

Leta 2011 se je družba Podzemlje Pece d.o.o. z Občina Črna na Koroškem in Mežica uvrstila med finaliste za naziv Evropske destinacije odličnosti – EDEN 2011. Center šolskih in obšolskih dejavnosti, nam je ob 20. letnici delovanja podelil priznanje za dobro sodelovanje.


Novice

Video vsebine

Mnenja obiskovalcev