Das Bergwerk und das bergbauliche Erbe sind eine Schatzkammer, aus der neue Erkenntnisse zu gewinnen und vergangene Ereignisse zu beleuchten sind. In Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen sind bereits zahlreiche Projekt-, Seminar-, Forschungs-, Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten in den Bereichen Bergbau, Geologie, Ethnologie, Geschichte, Arbeitssicherheit und Pädagogik entstanden.

Potočnik Krajnc, Barbara,  2021: Vsebnost slednih elementov v sfaleritu iz Pb-Zn rudišča Mežica (Masterarbeit)
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125397&lang=slv

Herlec, Uroš in Komar, Darja, 2015: Vir cinka in svinca za nastanek rudišča Topla (Konferenzbeitrag)

Pungartnik, Tadej, 2014: Zaton helenskih knapov : rudarska skupnost v vasi Podpeca (Masterarbeit)

Mavc, Miro, 2011: Hidrogeološka analiza vplivov poplavljanja rudnika svinca in cinka Mežica na vodne vire (Masterarbeit)

Komar, Darja, 2010: Inventar petroloških naravnih vrednot Geoparka Peca (Masterarbeit)

Rečnik, Aleksander, 2010: Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica (Monographie)

Prošt, Miran, 2010: Dokumentarno in arhivsko gradivo zapuščina rudnika svinca in cinka Mežica (Masterarbeit)

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21385&lang=slv

Pečovnik, Blaž, 2006: Pregled razvoja službe za varstvo pri delu rudnika svinca in cinka Mežica med leti 1965 in 2000 z analizo nezgod pri delu in analizo končne sanacije rudnika (Masterarbeit)

Pungartnik, Tadej, 2005: Helenski knapi : življenje rudarskih družin v Podpeci od srede 19. stoletja do konca druge svetovne vojne (Masterarbeit)

Uršič, Klavdija, 2005: Analiza zapiranja in likvidacije rudnika (Masterarbeit)

Grešovnik, Gordana, 2004: Učna pot s kolesi skozi rudnik (Masterarbeit)

Pungartnik, Tadej, 2003: Kovači pri rudniku Mežica : model za preureditev kovačnice v muzejske in turistične namene (Semiararbeit)

Rajšter, Brigita, 2003: Knapovška košta: Prehrana in prehrambena kultura rudarjev mežiškega rudnika v 20. stoletju (Monographie)

Jeršek, Miha, 2003: Značilnosti in razmere pri nastanku nekaterih rudnih in jalovinskih mineralov v oksidacijski coni mežiških rudišč (Doktorarbeit)

Fajmut, Andrejka, 2002: Podzemlje Pece, učna pot (Masterarbeit)