The mine and the mining heritage represent a treasure of new knowledge to be drawn and where past events can be shed light on. In cooperation with our company, many project, seminar, research, diploma, master’s and doctoral theses have already been prepared, which study the field of mining, geology, ethnology, history, safety at work and pedagogy.

Potočnik Krajnc, Barbara,  2021: The content of trace elements in sphalerite from the Pb-Zn mine Mežica (Master’s thesis)

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125397&lang=slv

Herlec, Uroš in Komar, Darja, 2015: A source of zinc and lead for the formation of the Topla mine (Conference presentation)

Pungartnik, Tadej, 2014: The decline of the Hellenic miners: the mining community in the village of Podpeca (Master’s thesis)

Mavc, Miro, 2011: Hydrogeological analysis of the impacts of flooding of the Mežica lead and zinc mine on water resources (Diploma thesis)

Komar, Darja, 2010: Inventory of petrological natural values of Geopark Peca (Diploma thesis)

Rečnik, Aleksander, 2010: Minerals of the Mežica lead-zinc mine (Monograph)

Prošt, Miran, 2010: Documentary and archival material, the legacy of the Mežica lead and zinc mine (Diploma thesis)

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21385&lang=slv

Pečovnik, Blaž, 2006: Review of the development of the occupational health and safety service of the Mežica lead and zinc mine between 1965 and 2000 with an analysis of accidents at work and an analysis of the final rehabilitation of the mine (Diploma thesis)

Pungartnik, Tadej, 2005: Helenski knapi: the life of mining families in Podpeca from the middle of the 19th century to the end of the Second World War (Diploma thesis)

Uršič, Klavdija, 2005: Analysis of mine closure and liquidation (Diploma thesis)

Grešovnik, Gordana, 2004: Learning route with bikes through the mine (Diploma thesis)

Pungartnik, Tadej, 2003: Kovači pri rudniku Mežica : model za preureditev kovačnice v muzejske in turistične namene (Seminarska naloga)

Rajšter, Brigita, 2003: Knapovška košta: Prehrana in prehrambena kultura rudarjev mežiškega rudnika v 20. stoletju (Monografija)

Jeršek, Miha, 2003: Značilnosti in razmere pri nastanku nekaterih rudnih in jalovinskih mineralov v oksidacijski coni mežiških rudišč (Doktorska disertacija)

Fajmut, Andrejka, 2002: Podzemlje Pece, učna pot (Diplomsko delo)