Zgradbo na Glančniku, v kateri je danes urejen muzej, so leta 1928 zgradili angleški lastniki rudnika. V pritličju in prvem nadstropju so se nahajali upravni prostori, v drugem nadstropju pa stanovanja za rudarske nadzornike. Muzejske zbirke vključujejo zbirko mineralov z najbolj znanim in cenjenim mineralom wulfenitom, rudnin in fosilov ter jamomerske opreme. V enem izmed nekdanjih stanovanj je urejena muzejska postavitev stanovanja rudarske družine, ki prikazuje bivanjsko kulturo mežiških knapov v obdobju pred drugo svetovno vojno. Zbirka fotografij naravoslovnega fotografa Maksa Kunca kot celota predstavlja zanimiv dokumentarni pregled lokalnega rastlinstva in živalstva.