Rudnik in rudarska dediščina predstavljata zakladnico iz katere je moč črpati nova spoznanja in osvetljevati pretekle dogodke. V sodelovanju z našim podjetjem so že nastale številne projektne, seminarske, raziskovalne, diplomske, magistrske in doktorske naloge, ki posegajo na področje rudarstva, geologije, etnologije, zgodovine, varstva pri delu in pedagogike.

Potočnik Krajnc, Barbara,  2021: Vsebnost slednih elementov v sfaleritu iz Pb-Zn rudišča Mežica (Magistrsko delo)
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125397&lang=slv

Herlec, Uroš in Komar, Darja, 2015: Vir cinka in svinca za nastanek rudišča Topla (Prispevek na konferenci)

Pungartnik, Tadej, 2014: Zaton helenskih knapov : rudarska skupnost v vasi Podpeca (Magistrsko delo)

Mavc, Miro, 2011: Hidrogeološka analiza vplivov poplavljanja rudnika svinca in cinka Mežica na vodne vire (Diplomsko delo)

Komar, Darja, 2010: Inventar petroloških naravnih vrednot Geoparka Peca (Diplomsko delo)

Rečnik, Aleksander, 2010: Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica (Monografija)

Prošt, Miran, 2010: Dokumentarno in arhivsko gradivo zapuščina rudnika svinca in cinka Mežica (Diplomsko delo)

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21385&lang=slv

Pečovnik, Blaž, 2006: Pregled razvoja službe za varstvo pri delu rudnika svinca in cinka Mežica med leti 1965 in 2000 z analizo nezgod pri delu in analizo končne sanacije rudnika (Diplomsko delo)

Pungartnik, Tadej, 2005: Helenski knapi : življenje rudarskih družin v Podpeci od srede 19. stoletja do konca druge svetovne vojne (Diplomsko delo)

Uršič, Klavdija, 2005: Analiza zapiranja in likvidacije rudnika (Diplomsko delo)

Grešovnik, Gordana, 2004: Učna pot s kolesi skozi rudnik (Diplomsko delo)

Pungartnik, Tadej, 2003: Kovači pri rudniku Mežica : model za preureditev kovačnice v muzejske in turistične namene (Seminarska naloga)

Rajšter, Brigita, 2003: Knapovška košta: Prehrana in prehrambena kultura rudarjev mežiškega rudnika v 20. stoletju (Monografija)

Jeršek, Miha, 2003: Značilnosti in razmere pri nastanku nekaterih rudnih in jalovinskih mineralov v oksidacijski coni mežiških rudišč (Doktorska disertacija)

Fajmut, Andrejka, 2002: Podzemlje Pece, učna pot (Diplomsko delo)