ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO 

V Podzemlju Pece in Geoparku Karavanke se učimo na zabaven način. Zato smo sklop izobraževalnih aktivnosti poimenovali Zabavno, poučno, nič mučno.

Izobraževalne delavnice so namenjene različnim starostnim skupinam otrok in mladostnikov.

GEO-DOGODIVŠČINE – delavnice za najmlajše v vrtcih in 1. triado osnovne šole

Otroci na izobraževalnih delavnicah skozi igro spoznavajo geologijo in geološke posebnosti Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. S tem razvijajo pozitiven odnos do te dediščine in tako dolgoročno doprinesejo k njenemu ohranjanju.

SKRIVNOSTNI SVET KAMNIN MINERALOV IN FOSILOV – delavnice za učence 2. in 3. triade osnovne šole in srednješolce

Otroci in dijaki predvsem skozi izkustva na praktičnih primerih nalog razvijajo pozitiven odnos do geološke dediščine. V okviru delavnice se otrokom približa delo terenskega geologa, predstavijo osnove petrologije, mineralogije, paleontologije, hidrogeologije, s sočasnim poudarkom na varstvu narave in geološki dediščini.

Priporočamo izvedbo delavnic skupaj z ogledom Podzemlja Pece in muzejskih zbirk. Delavnice so primerne za izvedbo v okviru naravoslovnih, projektnih, tehničnih dni.