Prostor Pece obsega senzibilno in zanimivo geodiverziteto v središču Geoparka Karavanke. Občutljivi naravni prostori, okoljske teme in klimatske spremembe so za prebivalstvo, v smislu obširne senzibilizacije v vsakdanu težko dostopne. Prav tako bo imel trend medijskega digitalnega razvedrila vedno večji vpliv, kar predvsem pri otrocih in mladostnikih vodi do zmanjšanega obsega gibanja. Ta projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju obeh pred tem imenovanih aspektov, v čezmejni doživljajskem prostoru gore Pece. Na igriv, atraktiven način bo posredovana raznolika geodiverziteta tega prostora in njena povezava z globalnimi temami. Nadrejen projektni cilj je skozi atraktivno ponudbeno strukturo na področju “naravnega in geo doživetja” okrepiti občutljivost za naravne danosti v povezavi z atraktivnimi “rekreacijskimi ponudbami” in s tem omogočiti dostop širši javnosti. Mreža doživljajskih ponudb, pri katerih lahko posameznik izkusi geodiverziteto, okolje na igriv način in se na igriv način v njej giblje, bo kot glavni neposredni učinek poudarjala pomen Geoparka Karavanke. Pri tem bodo občutljiva območja (Natura2000) zavedno izključena iz uporabe, vsebine teh pa bodo posredovane na primernih krajih v neposredni bližini. Geodiverziteta in njene vsebine, kot tudi potreba po prostočasnih aktivnostih v naravi, se ne končajo na nacionalnih mejah. Rezultati morajo biti na voljo širši javnosti. To bo zasledovalo cilj, ne preko podpornih položajev zaščititi območje, ampak preko prostorsko usmerjenega koriščenja in intenzivne izgradnje zavesti. Celotna s tem ustvarjena mreža izletniških destinacij se mora vključiti v okviru bilateralnega Geoparka Karavanke k upravljanju geodiverzitete in turizma.

Projektni partnerji:

  • F.S. Immobilienverwaltungs GmbH (Vodilni partner)
  • Naturfreunde Österreich Ortsgruppe Petzen
  • Obir Tropfsteinhöhlen GesmbH
  • Občina Globasnitz
  • Občina Črna na Koroškem
  • Občina Prevalje

Podzemlje Pece, podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.

Obdobje trajanja projekta: 1. 3. 2018–28. 2. 2021

Odobreni ESRR prispevek: 1.966.798,63 €