Zgodovina

 

rudarji Globoko pod zemljo, kjer plešejo škrati, se začenja svinčeva in cinkova pot stoletij prelitega znoja in žuljev. In če boste za trenutek obstali, če boste imeli srečo, se vam bo v kotu temnega rova pokazal "bergmandelc", slišali boste zamolkle udarce kladiv in krampov izgubljenih duhov rudarjev...
Tu se začenja podzemlje Pece.

ZGODOVINA MEŽIŠKEGA RUDNIKA

Med Peco in Uršljo goro so že od nekdaj  poznana nahajališča rude, ki so jih odkrili že Rimljani. Prvi pisani viri o  izkoriščanju svinčeve rude so iz leta 1665. To leto beležimo kot začetek rudarjenja v naših krajih.
Dolga leta rudarjenja in razvoj rudnika so svojevrstno zaznamovali življenje ljudi in pokrajino ob vznožju Karavank.

· Menjali so se mnogi lastniki, konec 19.stoletja pa je avstrijsko podjetje Bleiberger Bergwerks Union pokupilo vse manjše rudnike in začelo načrtno rudariti.

· Z vse bolj aktivnim odkopavanjem se je povečevalo tudi število rudarjev in s tem tudi vpliv rudnika na razvoj Črne in Mežice.

· Rudnik se je začel močno razvijati v začetku dvajsetega stoletja, ko so se poleg rudnika začele močneje razvijati tudi spremljajoče dejavnosti (topilnica in izbiralnica v Žerjavu, elektrarne...)

· Nastalo je močno podjetje Rudnik svinca in topilnica Mežica, ki je zaposlovalo tudi preko 2000 ljudi (rudarski obrati, separacija, topilnica, proizvodnja akumulatorskih baterij, tovarna opreme, žaga, mizarska delavnica, skupne službe… )

· V več kot treh stoletjih rudarjenja so rudarji odkopali 19 milijonov ton svinčeve in cinkove rude za kar so morali odkopati preko 800km rovov.


· Leta 1988 je bil sprejet zakon o postopnem zapiranju rudnika.


· Leta 1994 je bil izdelan projekt zapiranja Rudnika svinca in cinka Mežica, dokončno je bila ustavljena proizvodnja svinčeno-cinkove rude. Začelo se je zalivanje spodnjih delov rudnika, tako, da je danes del rudnika do kote +417m pod vodo. Voda pa iz rudnika odteka po vodnem rovu do Prevalj.

 


Novice

Video vsebine

Mnenja obiskovalcev