Info center in trgovina s spominki

NOVOSTI V MEŽICI - INFO CENTER GEOPARKA KARAVANKE IN DOŽIVLJAJSKI PARK

Konec maja smo v okviru turističnega rudnika in muzeja Podzemlja Pece odprli nov info center čezmejnega geoparka Karavanke/Karawanken

Na območju Karavank so že pred več kot 350 leti pričeli s pridobivanjem svinčevo-cinkove rude, izkoriščanjem premogov, fužinarstvom in z železarstvom. V stoletjih rudarjenja in železarstva pa so se skovale številne zanimive zgodbe, katere so ohranjene še danes. Pomembna dediščina je zbrana v Turističnem rudniku in muzeju - Podzemlje Pece v Mežici, v Koroškem pokrajinskem muzeju na Ravnah, na Lešah, v Črni na Koroškem, Obirskih jamah, Železni Kapli, Globasnici in še kje. Na osnovi te bogate kulturne, geološke, naravne in tehnične dediščine smo že pred 20 leti začeli razvijati geo-turizem.

V želji po večjem razvoju geo turizma in vključevanju še drugih ponudnikov, se nam je porodila ideja, da po vzoru evropskih geoparkov tudi na našem območju vzpostavimo čezmejni Geopark, katerega smo poimenovali Geopark Karavanke/Karawanken. Le ta vključuje območje 14 občin na Slovenski in Avstijski strani. Leta 2013 smo, kot prvi v Sloveniji, postali tudi člani evropske in svetovne mreže geoparkov pod okriljem UNESCO. V okviru projektov Geopark in Adventure Petzen/Peca, ki sta bila sofinanciran iz sklada za Evropsko teritorialno sodelovanje iz Operativnega programa Slovenija Avstrija, smo vzpostavili kar nekaj nove, za nadaljnji razvoj turizma pomembne, infrastrukture.
Med drugimi smo odprli tudi dva nova info-centra, enega v Železni Kapli drugega pa v Mežici.

Infocenter v Mežici predstavlja pomembno dodano vrednost Geoparka Karavanke, saj je info center njegova osrednja točka ali srce, je pa hkrati pomembna dodatna ponudba turističnega rudnika in muzeja v Mežici. Predstavlja prostor, kjer sprejmemo vse obiskovalce Podzemlje Pece in jih navdušimo za Geopark Karavanke in jim hkrati na enem kraju ponudili celostno informacijo.
Večnamenski prostor nam omogoča organizacijo različnih dogodkov, od delavnic za otroke pod sloganom Zabavno, poučno, nič mučno, do razstav in drugih družabnih druženj. Na ekranih so na ogled predstavitveni filmi o Koroški, Geoparku ali o naši ponudbi. Poskrbljeno je tudi za okrepčilo, na voljo pa so tudi avtentični spominki.

Ob enem gre za ohranitev pomembnega dela rudarske dediščine Rudnika Mežica- elektro strojnih delavnic, ki so zavarovane kot kulturno-tehnični spomenik.
V delavnicah je v celoti ohranjena kovačija, ki je bila zgrajena leta 1926 in je nastala v sklopu večjega industrijskega kompleksa. Ta je poleg kovačnice obsegal še ostrilnico orodja, elektro-mehanično delavnico, pisarno, sanitarije, shrambo za olje, mizarsko delavnico in veliko skladišče. Kovačija je ostala na originalnem mestu, ohranjeno pa je tudi vso kovaško orodje. Pri obnovi smo upoštevali elemente tehnične dediščine, ki smo jih nadgradili s sodobnimi dodatki. Veš čas smo se trudili obdržati povezavo z elementi iz rudnika. Ob posebnih priložnostih povabimo tudi kovača, da v živo pokaže, kako je potekalo delo v kovačiji in skuje predmete, ki so jih uporabljali rudarji pri svojem delu.
Originalni objekt je bil poškodovan v požaru, v obnovi, pa mu niso povrnili originalne podobe, namesto stopničaste industrijske strehe so mu naredili ravno streho.
V okviru zadnje obnove pa smo objektu vrnili prvotno podobo s stopničasto streho, notranjost pa smo uredili za nove namene info centra.
Ob posebnih priložnostih povabimo tudi kovača, da obiskovalcem predstavi kako so kovali predmete,ki so jih rabili pri delu v rudniku.

Poleg info centra pa smo uredili zunanji prostor v svojevrsten doživljajski park, ki je namenjen obiskovalcem turističnega rudnika in muzeja predvsem tudi tistim, ki ne obiščejo jamskega dela in čakajo na površini in seveda tudi vsem drugim.. V njem boste spoznali zakaj so v tu dinozavri, iskali odgovor na vprašanje Kdo je bil kralj Matjaž in zakaj spi pod goro Peco, svoje plezalne sposobnosti boste lahko preizkusili na posebni plezalni steni v obliki minerala. Na ogled so tudi nekateri obnovljeni rudniški stroji.
Lepo vabljeni na obisk.

Mag.Suzana Fajmut Štrucl, mag. Tadej Pungartnik

www.geopark.si

 


Novice

Video vsebine

Mnenja obiskovalcev